داشتم برای یک نفر طرحی میزدم که حین طراحی اون یه طرح جالب برای بخش ورود کاربران رسیدم و بعد از اون کار اینو طراحی کردم .

میتونید در ادامه مطلب طرح رو به صورت رایگان ولی تحت مجوز یاد شده دانلود کنید امیدوارم لذت ببرید.